We Have 243 Jobs For You

Giám Đốc Quản Lý Dự Án (Lương Upto $2000)

 • Xây Dựng, Xây dựng, Cơ khí, Điện/Điện tử
 • 30/08/2021

[HOT] - Trưởng Phòng Kinh Tế Đấu Thầu - Lương Upto 35M

 • Xây Dựng, Kiến trúc/Thiết kế nội thất, Xây dựng, Điện/Điện tử
 • 30/08/2021

Trợ Lý Cấp Cao Cho TGĐ (Mảng XNK - Mua Hàng Ngoại)_Lương Upto 30M

 • Vận chuyển/Giao nhận, Biên phiên dịch, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Thất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Giám Đốc Quản Lý Dự Án (Lương Upto $2000)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Senior Assistant – Trợ Lý Cấp Cao Cho TGĐ (Mảng Kinh Doanh)

 • Biên phiên dịch, Hành chánh/Thư ký, Nhân sự
 • 30/08/2021

Thiết Kế 3D

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021