We Have 193 Jobs For You

Trưởng Phòng Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Lead Architect

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

ISO Assistant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Assistant Operations Manager (Real Estate Developer Exprience)

 • Bất động sản, Hành chánh/Thư ký, Hoạch định/Dự án
 • 14/09/2021

Structural Design Assistant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Senior Procurement Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

HSE Director

 • Xây Dựng, Bất động sản, Xây dựng, An toàn lao động
 • 14/09/2021

Senior Executive - Pre-Sales

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Strategic Partners Manager (1 HCM & 1 HN)

 • Xây Dựng, Bất động sản, Xây dựng, Tư vấn
 • 14/09/2021

Legal Senior Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Chief Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Customer Service Senior Manager (02 Vị Trí)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

PR Manager: (02 Vị Trí)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Brand Manager: (02 Vị Trí)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Telesales Senior Executive [Attractive Salary]

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Public Relations Manager

 • Xây Dựng, Bất động sản, Xây dựng, Pháp lý
 • 30/08/2021

MIS Manager

 • IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng, Bất động sản
 • 14/09/2021

Strategic Partners Manager

 • Xây Dựng, Bất động sản, Xây dựng, Tư vấn
 • 30/08/2021

Lead Architect

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021