We Have 38 Jobs For You

Chuyên Viên Mua Hàng kiêm Xuất Nhập Khẩu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Phó Phòng Cung Ứng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư Điện (Mức Lương 15 - 20 Tr/tháng)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

03 Kỹ Sư Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Trưởng Phòng Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Chuyên Viên Mua Hàng kiêm Xuất Nhập Khẩu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Phụ Trách Thi Công Hầm

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Giám Đốc Dự Án

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kỹ Sư An Toàn (HSE)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Kế Toán Dự Án – Làm Việc Tại Sóc Trăng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư Thiết Kế Xây Dựng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Chuyên Viên Kinh Tế Hợp Đồng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Phụ Trách Truyền Thông

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Chuyên Viên Truyền Thông

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Kỹ Thuật Văn Phòng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021