We Have 16 Jobs For You

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

 • Hành chánh/Thư ký, Kế toán, Nhân sự
 • 14/09/2021

Trưởng Nhóm Môi Trường

 • Môi trường/Xử lý chất thải, Dầu khí, An toàn lao động
 • 14/09/2021

Kỹ Sư Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Kỹ Sư Môi Trường

 • Xây Dựng, Xây dựng, Môi trường/Xử lý chất thải
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Kế Toán

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Nhân Viên Vật Tư

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Phòng Vật Tư

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Trưởng Nhóm Môi Trường

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kỹ Thuật Cơ Khí

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Trưởng Nhóm Bảo Trì Cơ-Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Nhóm Bảo Trì Cơ-Điện

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Kỹ Thuật Cơ Khí

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021