We Have 7 Jobs For You

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng - Tối Thiểu 5 Năm Kinh Nghiệm

  • Điện/Điện tử, Sản Xuất, QA/QC, Sản Xuất Hỗ Trợ
  • 30/08/2021

Trưởng Phòng Bảo Trì

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Trưởng Ca Sản Xuất - Kinh Nghiệm 5 Năm Lĩnh Vực Sản Xuất Ép Nhựa

  • Điện/Điện tử, Sản Xuất, Bảo trì/Sửa chữa, Sản Xuất Hỗ Trợ
  • 30/08/2021

Trưởng Phòng Bảo Trì

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Trưởng Phòng Bảo Trì

  • Cơ khí, Điện/Điện tử, Bảo trì/Sửa chữa
  • 30/08/2021