We Have 10 Jobs For You

Giám Đốc Nhân Sự

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Giám Đốc Marketing

 • Internet/Online Media, Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Marketing
 • 30/08/2021

Giám Đốc Kinh Doanh (Thu Nhập Trung Bình Từ 50Tr-100Tr + Thưởng)

 • Bán hàng, Hoạch định/Dự án, Cấp quản lý điều hành
 • 30/08/2021

Giám Đốc Nhân Sự

 • Hành chánh/Thư ký, Nhân sự, Cấp quản lý điều hành
 • 30/08/2021

Kế Toán Tổng Hợp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Tổng Giám Đốc Điều Hành

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Giám Đốc Marketing

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Giám Đốc Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chuyên Viên Tư Vấn Cao Cấp

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021