We Have 47 Jobs For You

Trưởng Bộ Phận An Ninh/ Security Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Trưởng Bộ Phận An Ninh/ Security Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

F & B Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Sales Manager / Quản Lý Kinh Doanh

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Lý Ca Đêm Lễ Tân

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Front Office Manager/quản Lý Lễ Tân

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Hồ Bơi

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Bếp Trưởng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Lý Tiệc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Giám Sát Tiệc

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Bộ Phận An Ninh/ Security Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

F & B Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Night Manager - Night Audit

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Night Manager - Night Audit

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Front Office Manager/ Quản Lý Lễ Tân

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

General Manager ( Tổng Quản Lý )

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Marketing And Communication (Marcom) Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Giám Sát Spa

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021