We Have 4 Jobs For You

SEO Leader/trưởng Nhóm SEO (Up to 1200$)

  • Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Marketing, Y tế/Chăm sóc sức khỏe
  • 30/08/2021

[HN] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Mảng B2B

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021

Chuyên Viên Truyền Thông - PR (Up to 1000$)

  • Internet/Online Media, Quảng cáo/Khuyến mãi/Đối ngoại, Marketing
  • 14/09/2021

[HN] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Mảng Digital

  • Không thuộc ngành nghề nào
  • 30/08/2021