We Have 144 Jobs For You

HR Manager - CJ CGV Vietnam

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Operation Supervisor

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

C&B Specialist

 • Bán lẻ/Bán sỉ, Nhân sự
 • 30/08/2021

iOS Mobile Developer

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

(Senior) Site Development Specialist

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Chiếu Phim

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Accounting Manager (Closing)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 14/09/2021

Quản Lí/giám Sát Vận Hành Rạp Chiếu Phim

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Chiếu

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Accouting Analyst

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

BackEnd Developer (Java & Golang)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Lí/giám Sát Vận Hành Rạp CGV

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

HR Planning Lead

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Media Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Senior Account Manager - Media Sales

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Tax Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Quản Lý/giám Sát Rạp Chiếu Phim

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Deputy Cinema Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Project Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021