We Have 564 Jobs For You

CEO Assistant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Phó Giám Đốc Nhà Máy Mới

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Quản Đốc Nhà Máy Mới

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Quản Lý Đơn Hàng May - Gia Công

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Trưởng Bộ Phận Cơ Điện - Bảo Trì

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Trưởng Nhóm QA - QC

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Chuyên Viên Mua Hàng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Chuyên Viên Mua Hàng

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021

Chuyên Viên Mua Hàng (Ưu Tiên Tiếng Trung)

 • In ấn/ Xuất bản, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

Chuyên Viên Mua Hàng (Ưu Tiên Tiếng Trung)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Nhân Viên Hành Chính Nam

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Kế Toán Công Nợ - Giá Thành (sản Xuất)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Trưởng Bộ Phận Kho Nhà Máy (Hà Nam)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021