We Have 242 Jobs For You

Customs Clearance Executive (Chuyên Viên Khai Báo Hải Quan)

 • Hàng hải, Vận chuyển/Giao nhận, Xuất nhập khẩu
 • 14/09/2021

Sea Export Operation

 • Hàng hải, Vận chuyển/Giao nhận, Hành chánh/Thư ký
 • 30/08/2021

Freight Forwarding / Customer Operations Support

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Freight Forwarding / Customer Operations Support

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Sales Support

 • Hàng hải, Biên phiên dịch, Hành chánh/Thư ký
 • 30/08/2021

Sea Export Senior/executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Sea Export Operation

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Sea Export Assistant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Cbs/ Sales Support Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 17/09/2021

Customs Documentation Senior Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 18/09/2021

Customs Clearance Executive/senior (HCM & HN)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Import/ International Freight Forwarding Operator

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Air Export Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Warehouse and Transport Coordinator

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Operations Controller

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Key Account Manager

 • Hàng hải, Vận chuyển/Giao nhận, Xuất nhập khẩu
 • 14/09/2021