We Have 86 Jobs For You

HR Admin cum Receptionist

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Terminal Operation Staff

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Sale Executive LOGISTICS

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Business Development Specialist

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 13/09/2021

Agent, Operation

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 08/09/2021

Key Account Executive

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 12/09/2021

Air Operation Executive (Pricing, Airfreight)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Payable and Receivable Accountant Executive cum Admin

 • Vận chuyển/Giao nhận, Kế toán, Xuất nhập khẩu
 • 30/08/2021

Cargo Operation Supervisor (Salary up to $1000)

 • Kho vận, Vận chuyển/Giao nhận, Xuất nhập khẩu
 • 14/09/2021

Agent , Ocean Operation

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Air Customer Service/ Documentation (03 Months Contract)

 • Vận chuyển/Giao nhận, Xuất nhập khẩu, Mới tốt nghiệp
 • 14/09/2021

Air Freight Co-Load Sales Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Assistant Air Operation Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Chief Accountant

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 06/09/2021

Key Account Supervisor/ Assitant Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 09/09/2021

Cargo Operation Supervisor (Salary up to $1000)

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 30/08/2021

Air Freight Manager

 • Không thuộc ngành nghề nào
 • 07/09/2021